เลือกภาษา

หน่วยบุคคล
หน่วยบุคคล
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:17 น.

ระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560

 
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 08:51 น.

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตำแหน่งแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 3 อัตรา

 
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 17:35 น.

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย/หญิง จำนวน 3 อัตรา

 
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:50 น.

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา

 
วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:26 น.

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หลายตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรา

 
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 16:16 น.

พนักงานเงินรายได้ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย)

 
ชั้น 4 งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-0150-9 หรือหมายเลขภายใน 8500