>> ค้นหารายการที่ต้องการ แล้วคลิกดูรายละเอียด <<

รายละเอียด

ลำดับ ชื่อโครงการ เริ่ม สิ้นสุด หน่วยงาน นิสิต/บุคลากร จำนวนผู้เข้าร่วม
101 กิจกรรมศึกษาต่อ ณ ประทศอังกฤษ ด้วย "ทุนเลิศเกษตร" 2022-05-31 16:30:00 2022-07-31 18:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
100 KU Smart Project 2022 กิจกรรมนำเสนอโครงการ 2022-07-25 17:30:00 2022-07-25 20:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 40
99 KU Smart Project 2022 กิจกรรมเรียนรู้การจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรม Streamyard 2022-07-22 17:30:00 2022-07-22 20:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 40
98 KU Smart Project 2022 กิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการ เรียนรู้การคิด เขียน และนำเสนอโครงการ 2022-07-21 17:30:00 2022-07-21 20:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 40
97 กิจกรรมศึกษาต่อ ณ ประทศอังกฤษ ด้วย "ทุนรัฐบาล ก.พ." 2022-07-26 08:30:00 2022-07-26 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
96 ก้าวแรกสู่การศึกษาต่อต่างประเทศ 2022-03-30 13:30:00 2022-03-30 15:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 200
95 KU Virtual Job Fair & Education 2022 กิจกรรม Professional Communication Skills and Speaking Skill for Social (สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์ได้ทั้งใจคนและผลงานและสร้างความก้าวหน้าด้วยทักษะการพูด) 2022-02-25 14:00:00 2022-02-17 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
94 KU Virtual Job Fair & Education 2022 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับศูนย์ภาษา มก. 2022-02-24 15:00:00 2022-02-24 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
93 KU Virtual Job Fair & Education 2022 กิจกรรมศูนย์แนะแนวการศึกษา และศูนย์ภาษา มก. พบนิสิต 2022-02-24 13:30:00 2022-02-24 15:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
92 KU Virtual Job Fair & Education 2022 กิจกรรมผู้ประกอบการพบบัณฑิต 2022-02-22 13:00:00 2022-02-23 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
91 KU Virtual Job Fair & Education 2022 กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้ได้งาน 2022-02-21 10:30:00 2022-02-21 12:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
90 KU Virtual Job Fair & Education 2022 2022-02-21 08:00:00 2022-02-25 23:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 3,000
89 “งานที่ใช่” กับ “คนที่ใช่” 2022-02-12 17:30:00 2022-02-12 19:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
88 Startup อย่างไรให้เป็น Star 2022-02-10 17:30:00 2022-02-10 19:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
87 ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ทำอย่างไรถึงจะเป็น “คุณ" 2022-02-08 17:30:00 2022-02-08 19:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
86 Skills ไหนที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ถูกเลือก 2022-02-07 17:30:00 2022-02-07 19:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
85 เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมก่อน KU Virtual Job Fair & Education 2022 2022-02-19 15:00:00 2022-02-19 17:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
84 เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมก่อน KU Virtual Job Fair & Education 2022 2022-02-08 17:00:00 2022-02-08 19:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
83 เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมก่อน KU Virtual Job Fair & Education 2022 2022-01-26 17:00:00 2022-01-26 19:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต ไม่จำกัด
82 Talk to Care "มาเล่า มาแชร์ มาแบ่งปันความรู้สึกหลังสอบ" รอบที่ 2 2021-09-11 14:00:00 2021-09-11 17:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 50
81 Talk to Care "มาเล่า มาแชร์ มาแบ่งปันความรู้สึกหลังสอบ" รอบที่ 1 2021-09-04 14:00:00 2021-09-04 17:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 50
80 Talk to Care : สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 2021-07-18 14:00:00 2021-07-18 17:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน บุคลากร 35
79 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project(เสวนาออนไลน์เรื่องเงิน(ไม่ลับ)ฉบับนัก(เริ่ม)ลงทุน 2021-05-19 13:00:00 2021-05-19 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต/บุคลากร/บุคคลทั่วไป 100
78 KU Smart For Success > กิจกรรม Positive Thinking & Self Motivation 2021-06-26 13:00:00 2021-06-26 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต/บุคลากร/บุคคลทั่วไป 100
77 KU Smart For Success > กิจกรรม Professional Presentation Skills 2021-06-12 13:00:00 2021-06-12 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต/บุคลากร/บุคคลทั่วไป 100
76 KU Smart For Success > กิจกรรม ถอดประสบการณ์ : จบใหม่ได้งานไว ทักษะที่ใช่ โดนใจ HR 2021-05-22 13:00:00 2021-05-22 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต/บุคลากร/บุคคลทั่วไป 100
75 โครงการ KU Smart For Success กิจกรรม เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure 2021-05-16 13:00:00 2021-05-16 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต/บุคลากร/บุคคลทั่วไป 100
74 ค่ายเส้นทางสายอนุรักษ์ ครั้งที่ 13 2021-03-12 00:00:00 2021-03-14 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 50
73 คนสร้างป่าสัญจร ครั้งที่ 14 2021-03-12 00:00:00 2021-03-14 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 60
72 ค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ ครั้งที่ 43 2021-03-13 00:00:00 2021-03-14 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 55
71 โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2564 2021-02-25 00:00:00 2021-02-25 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 10000
70 โครงการปันเปเปอร์โฟร์ แคมปัส (Book for Blind) 2021-02-25 00:00:00 2021-03-31 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 1160
69 โครงการกีฬากระป๋อง ปีการศึกษา 2563 2021-03-01 00:00:00 2021-03-07 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 400
68 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 32 2021-03-12 00:00:00 2021-03-14 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 70
67 โครงการสัมมนาชมรม 2021-03-20 09:00:00 2021-03-20 16:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 50
66 โครงการนนทรี คัพ ครั้งที่ 14 2021-03-15 00:00:00 2021-03-23 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 150
65 โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต 2021-04-20 08:30:00 2021-04-22 16:30:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต/บุคลากร 140
64 โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต 2021-03-29 00:00:00 2021-04-09 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 200
63 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 2021-03-01 00:00:00 2021-03-10 00:00:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 10,000
62 เทศกาลดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2021-03-12 17:00:00 2021-03-12 22:30:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 200
61 กิจกรรม Care & Share : ดูแลกันแบ่งปันความสุข ตอน ความรักและการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. บางเขน 2021-03-08 10:00:00 2021-03-08 12:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
60 เสวนา เรื่อง จบปุ๊บได้งานปั๊บ 2021-02-24 13:30:00 2021-02-24 15:31:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 1000
59 Revival Market 2021-02-19 15:00:00 2021-02-21 22:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิตเก่า 56
58 กิจกรรมการบรรยายเรื่อง วัยรุ่นกับโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 2021-02-23 14:00:00 2021-02-23 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต/บุคลากร 500
57 กิจกรรมการบรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น 2021-02-15 17:00:00 2021-02-17 19:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน บุคลากร 200
56 กิจกรรมการบรรยายเรื่อง เทคนิคการดูแลความสัมพันธ์ในช่วงโควิด-19 2021-02-09 14:00:00 2021-02-09 16:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
55 โครงการสัมมนาองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563 2021-02-19 07:30:00 2021-02-21 16:30:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต 100
53 โครงการ “ฤดูแบ่งปัน” ( Sharing Season ) 2021-03-01 00:00:00 2021-03-31 00:00:00 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิต ไม่จำกัด
52 โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) 2021-02-08 00:00:00 2021-03-08 00:00:00 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิต ไม่จำกัด
51 โครงการ “ฤดูแบ่งปัน” ( Sharing Season ) 2021-02-07 00:00:00 2021-02-28 00:00:00 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิต ไม่จำกัด
50 นนทรีอาสาบริจาคโลหิต 2021-01-05 00:00:00 2021-03-31 00:00:00 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิต ไม่จำกัด
49 นนทรีอาสาบริจาคโลหิต 2020-12-23 09:00:00 2020-12-23 15:00:00 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิต 150
48 ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 2021-02-06 13:45:00 2021-01-26 00:00:00 งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิต 120
47 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project วัตถุประสงค์ของกิจกรรม (ดำเนินการจัดโครงการ) 2021-03-12 16:30:00 2021-03-12 20:30:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
46 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (เตรียมงานการจัดโครงการ ช่วงที่ 3) 2021-03-10 17:00:00 2021-03-10 18:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
45 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (เตรียมงานการจัดโครงการ ช่วงที่ 2) 2021-03-03 17:00:00 2020-12-30 18:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
44 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (เตรียมงานการจัดโครงการ ช่วงที่ 1) 2021-02-24 17:00:00 2021-02-24 19:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
43 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (ประชุมสรุปข้อมูลการเขียนและวางแผนโครงการ) 2021-02-22 17:00:00 2021-02-22 19:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
42 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (เรียนรู้ฝึกการเขียนโครงการ) 2021-02-15 17:00:00 2021-02-15 19:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
41 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (ปฐมนิเทศ Staff ครั้งที่ 1) 2021-01-11 17:00:00 2021-01-11 18:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 10
39 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร 2021-01-08 09:00:00 2021-01-08 12:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 100
38 โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #1 วุ้นแฟนซี (Fancy Coconut Jelly) 2020-12-19 09:00:00 2020-12-19 15:00:00 งานแนะแนวและจัดหางาน นิสิต 80
37 โครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2020-12-19 12:00:00 2020-12-19 15:30:00 งานกิจกรรมนิสิต นิสิต/บุคลากร 200