ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

 

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา) รายละเอียด....

 

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย / พนักงานทั่วไป) รายละเอียด....